اتاق نمونه گیری اطفال

اتاق نمونه گیری در کودکان باید جدا باشد. متاسفانه در کشور ما اکثر آزمایشگاه ها به خاطر محدودیت فضا، این اتاق را ندارند. رنگ اتاق ، استفاده از عروسک ها، بادکنک، برچسب های رنگی، شخصیت های کارتونی و … در ارتباط کودک با اتاق خونگیری بسیار کمک کننده است و تا مقدار زیادی از ترسی کودک و نگرانی والدین می کاهد.

ما در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحی سعی کرده ایم که با ایجاد محیطی جذاب و زیبا برای کودکان و با استفاده از اسباب بازیهای متنوع، کتاب قصه، پخش موسیقی و کارتونهای جذاب برای کودکان، باعث کاهش استرس و نیز حواس پرتی کودک شویم و خاطره ی لذت بخشی از محیطهای آزمایشگاهی و پزشکی برای کودک دلبندتان فراهم آوریم.

لازم به ذکر است که اموری از این قبیل که باعث وجود آرامش در کودکان می شود، کیفیت بالاتری از نمونه خون کودک را به ما ارائه خواهد داد که در نتیجه بهتر آزمایشات تاثیرگذار خواهد بود.

همچنین مساحت بالای اتاق و امکان همراهی پدر و مادر یا نزدیکان کودک، در ایجاد آرامش روانی کودک بسیار مهم است.