دستورالعمل قند خون ۲ ساعت پس از غذا

  • شب قبل از آزمایش حداقل ۸ ساعت ناشتا باشید و در طی ناشتایی از خوردن چای و قهوه پرهیز نمائید.
  • پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد، صبحانه معمولی که هر روز میخورید را میل کنید.
  • وقتی اولین لقمه صبحانه را خوردید ساعت را یادداشت کنید. نمونه گیری حداقل 2 ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد.
  • حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا زمان انجام آزمایش در آزمایشگاه منتظر بمانید.
  • قبل از انجام آزمایش (در طی مدت ناشتایی شب قبل) و در حین ۲ ساعت بعد سیگار نکشید.
  • در طول آزمایش (در طی ۲ ساعت) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید.
  • آزمایش را حتما قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر اجتناب کنید.
  • در طی این دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و اشامیدنی (اب در حد متعارف اشکالی ندارد) خودداری نمائید.
  • آزمایش قند ناشتا و دو ساعت پس از غذا را در یک روز انجام دهید.