ارتباط با ما

آدرس

شیراز، بلوار زند، حدفاصل خیابان فلسطین و هفت تیر، روبروی هتل پارس، کوچه 47

فرم ار سال انتقادات و پیشنهادات

ارتباط با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحی

  • 07132352223

  • 07132309486

  • info@drsalehilab.com

  • شیراز، بلوار زند، روبروی هتل پارس، کوچه 47