آزمایش PSA  جهت افتراق توده های خوش خیم و بدخیم پروستات

  • انجام این آزمایش از اواسط دهه چهارم زندگی در آقایان توصیه می شود (به طور منظم و حداقل سالی یکبار)،
  • در صورتی که اخیرا معاینه پروستات شده اید آزمایش را حداقل یک هفته، به تعویق بیندازید.
  • حداقل باید 48 ساعت از اخرین انزال (مقاربت یا دفع منی به هر نحو) گذشته باشد.
  • در صورتی که اخیرا از پروستات سونوگرافی کرده اید جواب ان را به مسئول ازمایشگاه نشان دهید.