شرایط انجام آزمایش ها

همه آزمایشی ها نیاز به آمادگی قبلی ندارند اما انجام بیشتر آزمایشی ها نیازمند رعایت نکاتی است که اگر به خوبی مراعات گردند موجب رسیدن به نتایج درست آزمایشگاهی می شوند. شاید پرسشی که بیش از دیگر سئوالات از سوی بیماران مطرح می شود مسئله ناشتایی است. بدیهی است که شما باید معنای دقیق ناشتا بودن را بدانید.

 به طور کلی منظور از ناشتایی این است که:

  • نباید طی ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش، غذا بخورید .
  • نباید طی ۱۲ ساعت پیش از آزمایشی، مایعات بنوشید (خوردن اب طبق رژیم عادتی هر شخص اشکالی ندارد).
  • نباید طی ۱۲ ساعت قبل از آزمایش آدامس بجوید.
  • نباید از شکلاتهای مختلف، مینت (ترکیبات نعناع دار)، شربت های سینه یا قرص های نرم کننده گلو استفاده نمائید.

 پس اگر آزمایشی که پزشک شما درخواست نموده نیاز به ناشتایی دارد، شما:

  • می توانید در طول ۱۲ ساعت پیش از انجام آزمایش آب بنوشید.
  • باید داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را صادر نکرده، مثل گذشته مصرف نمایید.(اما آزمایشگاه را از مصرف آنها آگاه کنید)
  • می توانید طی ۱۲ ساعت پیش از آزمایش دندانهایتان را مسواک کنید.

نکته مهم دیگر آگاه بودن آزمایشگاه از سوابق دارویی و بیماری شماست؛ در صورتی که بیماری خاصی دارید یا داروی بخصوصی مصرف می کنید حتما ازمایشگاه را مطلع سازید.

نمونه های آزمایشگاهی

ارائه نمونه درست به آزمایشگاه بسیار مهم است؛ بع همین خاطر به دستورالعملها و آمادگی های لازم برای انجام آزمایش های مهم و رایج در ازمایشگاهها میپردازیم.