دستورالعمل غربالگری دیابت حاملگی

برای تمام بانوان باردار که تاکنون سابقه ای از ابتلا به دیابت نداشته اند به منظور غربالگری دیابت در در هفته 24 تا 28 بارداری، آزمون تحمل گلوکز خوراکی 2 ساعته با مصرف 75 گرم (OGTT) گلوکز درخواست می شود.

نحوه انجام:

خانم باردار، ناشتا مراجعه نموده و در ابتدا از او نمونه خون ناشتا گرفته می شود. سپس 75 گرم گلوکز در 300 میلی لیتر آب حل می شود که او باید آن را در مدت 5 دقیقه بنوشد (معمولا تحمل مایع خنک برای بیماران آسان تر است). سپس بعد از یک یا دو ساعت از او نمونه خون گرفته می شود.

اگر نتیجه ی آزمایش به یکی از سه شکل زیر باشد بیمار با تشخیص دیابت بارداری نیاز به اقدام لازم و پیگیری خواهد داشت: