آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوع

گاهی اوقات خون ریزی های مختصری در بخش های مختلف دستگاه گوارش اتفاق می افتد که به علت کم بودن با چشم دیده نمی شود، بنابراین باید باروش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. بهتر است این آزمایش در3نوبت انجام شود.

  • 48-72 ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ و ماکیان)، ماهی، شلغم، تربچه خودداری کنید.
  • مصرف قرص آهن و فرفولیک، کپسول هماتینیک و ففول، ایندومتاسین، کلشیسین، آسپرین، بروفن، کورتون ها و ویتامین C باید 48 ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود. در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه 48 ساعت پیش از انجام آزمایش قطع شود. در صورت داشتن سابقه خونریزی از لثه 48 ساعت پیش از انجام آزمایش از مسواک زدن و کشیدن نخ دندان اجتناب نمایید.
  • نمونه باید سریعا به آزمایشگاه تحویل داده شود.
  • نمونه مدفوع نباید با ادرار یا سایر مواد آلوده شود.