دستورالعمل آزمایش ۲ ساعته تحمل قند خون(hOGTT2)

  • شب قبل از آزمایش حداقل ۸ ساعت ناشتا باشید.
  • ابتدا یک نمونه خون جهت تعیین قند خون ناشتا از شما گرفته شده و سپس به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 75/1 گرم (حداکثر ۷۵ گرم) قند به شما داده می شود تا میل کنید.
  • توجه داشته باشید که نباید هیچ ماده ای برای بهتر شدن طعم محلول قند به آن اضافه کنید. فقط می توان مقداری آبلیمو به آن اضافه نمود تا طعم ان قابل تحمل باشد. محلولی قندی تهیه شده را در طی مدت ۵ دقیقه به آرامی بنوشید.
  • دقیقاً ۲ ساعت پس از شروع مصرف محلول قند، نمونه خون از شما گرفته می شود.
  • مواردی که در 5 بند آخر دستورالعمل قند خون 2 ساعت بعد از غذا آماده است را در این مورد نیز رعایت فرمایید.

در برخی از آزمایش ها، ممکن است نیاز به ناشتایی بیشتر یا کمتر از 12 ساعت وجود داشته باشد؛ یا در برخی موارد دیگر باید بعضی از داروها را قطع کرد و سیگار کشیدن را متوقف کرد.