آزمایش ادرار کودک

قبل از آزمایش ادرار به کودک نوشیدنی بدهید. صدای آب نیز می تواند به جاری شدن ادرار کودک کمک کند.

مراحلی که شمارا در انجام مراحل این آزمایش یاری میدهد:

سر آلت را در نوزاد پسر و چین های پوستی دستگاه تناسلی در نوزاد دختر را با استفاده از یک دستمال یکبار مصرف مرطوب حاوی صابون تمیز کنید و دستمال را دور بیندازید. سپس دستمال جدیدی برداشته و با آب خیس کنید و مجددا عمل تمیز کردن را انجام دهید. در نوزادان دختر توجه شود که اطراف پیشابراه و معقد را از جلو به عقب تمیز نماید.

از آزمایشگاه کیسه ادرار را مناسب با جنسیت فرزند خود دریافت نمایید.

چسب پشت آنرا برداشته و به گونه ای روی پوست ناحیه تناسلی بچسبانید که مجرای ادرار نوزادکاملا در آن قرار گیردو از اطراف کاملا به پوست بچسبد در صورتیکه چسباندن کیسه برای شما مشکل بود از همکاران بخش تسونه گیری کمک بگیرید.

زمانی که حدود ۱۰ میلی لیتر (نصف کیسه) از ادرار پر شد آنرا از بدن نوزاد جدا کرده ولبه بالایی کیسه را روی بدنه کیسه بچسبانید بطوری که از خروج ادرار ممانعت شود و کیسه بسته شده را ترجیحا در یک لیوان یکبار مصرف قرارداده به همکاران نمونه گیر تحویل دهید.