پاتولوژی و سیتولوژی

 پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. به طور کلی آسیب شناسی عبارت است از مطالعه بیماری ها و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها می پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود که در واقع مطالعه همین تغییرات مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل می دهد. لذا پاتولوژی علمی است که راجع به تغییرات مختلف بدن در هنگام بیماری بحث و گفتگو می نماید.

به چگونگی این تغییرات  (pathogenesis) میگویند که به دو گروه  تشریحی و بالینی تقسیم می شود.

پاتولوژی 4 جنبه مهم از یک بیماری را بررسی می کند که عبارت است از:

 • اتیولوژی (علت شناسی).
 • پاتوژنز (مکانیسم ایجاد).
 • مرفولوژی (ریخت شناسی)
 • اهمیلت بالینی

رشته های پاتولوژی

 •  1) پاتولوژی تشریحی (اAnatomical) : عبارت است از مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از میکروسکوپی و ماکروسکویی و ضایعات وارده به سلول های بدن که شامل:الف) اتوپسی (نمونه برداری از بافت مرده) ،ب) بیوپسی (نمونه برداری از بافت زنده)

  ج) سیتو پاتولوژی (سلول شناسی).

  ۲) پاتولوژی بالینی (clinical) که علایم بیماری را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن در بخش های مختلف میکروب شناسی، بیوشیمی، سرم شناسی و … بررسی می نماید.

 • این بخش از آزمایشگاه، توسط کادر مجرب و با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه ها و با کیفیت ترین مواد آزمایشگاهی به  مدیریت جناب دکتر صالحی به صورت روزانه در حال فعالیت است.

رشته های پاتولوژی

 • پاتولوژی تشریحی
  عبارت است از مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از میکروسکوپی و ماکروسکویی و ضایعات وارده به سلول های بدن که شامل:
  • اتوپسی (نمونه برداری از بافت مرده)
  • بیوپسی (نمونه برداری از بافت زنده)
  • سیتو پاتولوژی (سلول شناسی)
 • پاتولوژی بالینی
  پاتولوژی بالینی (clinical) که علایم بیماری را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن در بخش های مختلف میکروب شناسی، بیوشیمی، سرم شناسی و … بررسی می نماید.
  این بخش از آزمایشگاه، توسط کادر مجرب و با استفاده تر از پیشرفته ترین دستگاه ها و با کیفیت ترین مواد آزمایشگاهی به  مدیریت جناب دکتر صالحی به صورت روزانه در حال فعالیت است.